Conference paper

HANÁČEK Petr. Bezpečnost čipových karet proti útokům. In: Sborník konference SmartWorld 2002. Zlín, 2002, p. 20.
Publication language:czech
Original title:Bezpečnost čipových karet proti útokům
Pages:20
Proceedings:Sborník konference SmartWorld 2002
Place:Zlín, CZ
Year:2002
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Bezpe{\v{c}}nost {\v{c}}ipov{\'{y}}ch karet proti
	{\'{u}}tok{\r{u}}m},
   pages = {20},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference SmartWorld 2002},
   year = {2002},
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7050}
}

Your IPv4 address: 54.225.17.239
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]