Conference paper

HANÁČEK Petr. Hodnocení bezpečnosti IT podle normy ISO/IEC 15408. In: Sborník konference Informační bezpečnost - teorie a praxe. Brno, 2002, p. 10.
Publication language:czech
Original title:Hodnocení bezpečnosti IT podle normy ISO/IEC 15408
Pages:10
Proceedings:Sborník konference Informační bezpečnost - teorie a praxe
Conference:INVEX 2002 konference Informační bezpečnost - teorie a praxe
Place:Brno, CZ
Year:2002
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Hodnocen{\'{i}} bezpe{\v{c}}nosti IT podle normy ISO/IEC
	15408},
   pages = {10},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference Informa{\v{c}}n{\'{i}}
	bezpe{\v{c}}nost - teorie a praxe},
   year = {2002},
   location = {Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7052}
}

Your IPv4 address: 54.80.93.19
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]