Conference paper

HANÁČEK Petr. Zabezpečení elektronických transakcí v prostředí internetu. In: Sborník konference Trendy IT Security. Praha, 2002, p. 20.
Publication language:czech
Original title:Zabezpečení elektronických transakcí v prostředí internetu
Pages:20
Proceedings:Sborník konference Trendy IT Security
Place:Praha, CZ
Year:2002
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Zabezpe{\v{c}}en{\'{i}} elektronick{\'{y}}ch
	transakc{\'{i}} v prost{\v{r}}ed{\'{i}} internetu},
   pages = 20,
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference Trendy IT Security},
   year = 2002,
   location = {Praha, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7053}
}

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https