Textbook

ŠVÉDA Miroslav. Specifications of embedded systems. Učební texty pro předmět SVS, obor IT. Brno, 2002.
Publication language:english
Original title:Specifications of embedded systems
Title (cs):Specifikace vestavěných systémů
Pages:52
Book:Učební texty pro předmět SVS, obor IT
Place:Brno, CZ
Year:2002
Keywords
reactive systems, real-time systems, temporal logic, time models, real-time temporal logic
Annotation
Lecture notes for SVS course

Your IPv4 address: 54.162.128.159
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]