Conference paper

KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003, pp. 67-72. ISBN 80-214-2471-0.
Publication language:czech
Original title:Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů
Title (en):Performance prediction and modeling of application-specific multiprocessor systems
Pages:67-72
Proceedings:Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků
Conference:Pracovní seminář Počítačové architektury & diagnostika 2003 pro studenty doktorského studia
Place:Brno, CZ
Year:2003
ISBN:80-214-2471-0
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Keywords
Modeling, prediction, generic architecture
Annotation
Performance prediction and modeling is important stage of designing application-specific multiprocessor architectures.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Kut{\'{a}}lek},
   title = {Modelov{\'{a}}n{\'{i}} a predikce v{\'{y}}konnosti
	aplika{\v{c}}n{\v{e}}-specifick{\'{y}}ch
	multiprocesorov{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {67--72},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} Architektury \&
	Diagnostika Pracovn{\'{i}} semin{\'{a}}{\v{r}} pro studenty
	doktorsk{\'{e}}ho studia Sborn{\'{i}}k
	p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}},
   year = {2003},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {80-214-2471-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7288}
}

Your IPv4 address: 54.198.3.15
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]