Conference paper

HANÁČEK Petr, RÁBOVÁ Zdeňka and ZBOŘIL František V.. Model okolního prostředí mobilního robota. In: MOSMIC'2003. Žilina: Zilina University Publisher, 2003, pp. 25-30. ISBN 80-8070-139-3.
Publication language:czech
Original title:Model okolního prostředí mobilního robota
Title (en):Model of surrounding environment of a mobile robot
Pages:25-30
Proceedings:MOSMIC'2003
Conference:MOSMIC03
Place:Žilina, SK
Year:2003
ISBN:80-8070-139-3
Publisher:Zilina University Publisher
Keywords
Mobile robot, Trilobot, Model of surrounding environment
Annotation
The Trilobot mobile robot  and an approach to building of inner model of surrounding envirinment of this robot are described in the paper.
Abstract
Příspěvek pojednává o mobilním robotu Trilobot a o vytváření vnitřního modelu okolního prostředí tohoto robota. Začíná popisem standardních senzorů a efektorů robota Trilobot, který je doplněn popisem důležitých řídících povelů. Závěrem je naznačen možný přístup k vytváření vnitřního modelu částečně pozorovatelného, deterministického, statického a diskretního okolí tohoto robota.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and Zde{\v{n}}ka
	R{\'{a}}bov{\'{a}} and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
   title = {Model okoln{\'{i}}ho prost{\v{r}}ed{\'{i}}
	mobiln{\'{i}}ho robota},
   pages = {25--30},
   booktitle = {MOSMIC'2003},
   year = 2003,
   location = {{\v{Z}}ilina, SK},
   publisher = {Zilina University Publisher},
   ISBN = {80-8070-139-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7325}
}

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https