Conference paper

KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2004. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 132-137. ISBN 80-969202-0-0.
Publication language:czech
Original title:Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů
Title (en):Performance prediction and modeling of application-specific multiprocessor systems
Pages:132-137
Proceedings:Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2004
Conference:Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika 2004
Place:Bratislava, SK
Year:2004
ISBN:80-969202-0-0
Publisher:Slovak Academy of Science
Keywords
Modeling, prediction, generic architecture, communication architecture
Annotation
Performance prediction and modeling is important stage of designing application-specific multiprocessor architectures.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Kut{\'{a}}lek},
   title = {Modelov{\'{a}}n{\'{i}} a predikce v{\'{y}}konnosti
	aplika{\v{c}}n{\v{e}}-specifick{\'{y}}ch
	multiprocesorov{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {132--137},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architekt{\'{u}}ry \&
	diagnostika PAD 2004},
   year = {2004},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak Academy of Science},
   ISBN = {80-969202-0-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7625}
}

Your IPv4 address: 54.198.103.13
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]