Conference paper

SMRŽ Pavel, PITNER Tomáš and GREGAR Tomáš. Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky. In: Sborník konference Informatika XVI.. Brno: Konvoj, 2005, pp. 168-175. ISBN 80-7302-083-1.
Publication language:czech
Original title:Technologie zpracování přirozeného jazyka pro elektronickou podporu výuky
Title (en):Natural Language Processing Technologies for Electronic Teaching Support
Pages:168-175
Proceedings:Sborník konference Informatika XVI.
Conference:Informatika
Place:Brno, CZ
Year:2005
ISBN:80-7302-083-1
Publisher:Konvoj
Keywords
e-learning, NLP
Annotation
This paper deals with natural language processing solutions applied in e-learning.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Smr{\v{z}} and Tom{\'{a}}{\v{s}} Pitner and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Gregar},
   title = {Technologie zpracov{\'{a}}n{\'{i}}
	p{\v{r}}irozen{\'{e}}ho jazyka pro elektronickou
	podporu v{\'{y}}uky},
   pages = {168--175},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k konference Informatika XVI.},
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Konvoj},
   ISBN = {80-7302-083-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7676}
}

Your IPv4 address: 34.236.38.146
Switch to https