Conference paper

PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2005, pp. 135-140. ISBN 80-01-03298-1.
Publication language:czech
Original title:Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů
Title (en):Resources and Methods for Automatic Discovery of Benchmark Circuits
Pages:135-140
Proceedings:Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika
Conference:Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia
Place:Praha, CZ
Year:2005
ISBN:80-01-03298-1
Publisher:Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/pubs/2005_pad.pdf [PDF]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/pubs/2005_pad.ps [PS]
Keywords
Benchmark circuit, evolutionary algorithm, evolutionary design
Annotation
This paper deals with utilization of evolutionary algorithms for automatic discovery of benchmark circuits.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Pe{\v{c}}enka},
   title = {Prost{\v{r}}edky a metody pro automatick{\'{e}}
	vytv{\'{a}}{\v{r}}en{\'{i}} testovac{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {135--140},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} ze
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	Architektury a Diagnostika},
   year = {2005},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical
	University},
   ISBN = {80-01-03298-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7837}
}

Your IPv4 address: 54.198.111.185
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]