Conference paper

ŠKARVADA Jaroslav. Plánování testu vestavěných systémů zohledňující příkon elektrické energie. In: Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: Czech Technical University, 2005, pp. 147-151. ISBN 80-01-03298-1.
Publication language:czech
Original title:Plánování testu vestavěných systémů zohledňující příkon elektrické energie
Title (en):Test scheduling of embedded systems with power constraint
Pages:147-151
Proceedings:Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika
Conference:Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia
Place:Praha, CZ
Year:2005
ISBN:80-01-03298-1
Publisher:Czech Technical University
Keywords
test scheduling, power consumption, embedded system, test application conflict graph
Annotation
This paper deals with embedded systems test scheduling with power constraint. This particularly cover systems powered from batteries. It is possible to lower power consumption of this systems by using suitable test scheduling and to extend system online time. And with suitable test scheduling it is also possible to limit maximal (momentary) power consumption during test phase of the system and to reduce system overheating and power resource overloading. Further the paper deals with test scheduling method using Test Application Conflict Graph (TACG).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav {\v{S}}karvada},
   title = {Pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} testu vestav{\v{e}}n{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}m{\r{u}} zohled{\v{n}}uj{\'{i}}c{\'{i}}
	p{\v{r}}{\'{i}}kon elektrick{\'{e}} energie},
   pages = {147--151},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}spevk{\r{u}} ze
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	Architektury \& Diagnostika},
   year = {2005},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {80-01-03298-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7898}
}

Your IPv4 address: 54.162.15.31
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]