Journal article

MATOUŠEK Petr. Není datům v síti těsno?. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2005, vol. 2005, no. 11, pp. 7-8. ISSN 1211-3085.
Publication language:czech
Original title:Není datům v síti těsno?
Title (en):How to analyse throughput of a network?
Pages:7-8
Place:CZ
Year:2005
Journal:CONNECT!, Vol. 2005, No. 11, Brno, CZ
ISSN:1211-3085
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~matousp/doc/2005/Connect5_2005.pdf [PDF]
Keywords
traffic monitoring, network management, network analysers
Annotation
Rapid increase of network devices demands a sophisticated management and maintanence of these devices. These do not end with correct initial configuration and error detection. One of the important issues is regular traffic and performance monitoring of the devices and their connections and estimation of the future requirements. This article shows traditional approaches to network management and presents software and hardware tools that can help network administrators.
Abstract
S nárůstem počtu zařízení vznikají nároky na jejich správu a údržbu. Ta se netýká jenom připojení zařízení do sítě, správného nastavení a detekce chyb. Důležité je také průběžné monitorování provozu, sledování výkonu a využití linek s cílem odhadnout vývoj a potřeby sítě.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Matou{\v{s}}ek},
   title = {Nen{\'{i}} dat{\r{u}}m v s{\'{i}}ti t{\v{e}}sno?},
   pages = {7--8},
   journal = {CONNECT!},
   volume = 2005,
 number = 11,
   year = 2005,
   ISSN = {1211-3085},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7968}
}

Your IPv4 address: 100.24.209.47
Switch to https