Conference paper

BRYAN Luděk. Systém pro aplikačně specifickou kompresi obrazu. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 94-100. ISBN 80-969202-0-0.
Publication language:czech
Original title:Systém pro aplikačně specifickou kompresi obrazu
Title (en):Application specific image compression system
Pages:94-100
Proceedings:Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD)
Conference:Pracovný seminár pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & diagnostika 2004
Place:Bratislava, SK
Year:2004
ISBN:80-969202-0-0
Publisher:Slovak Academy of Science
Keywords
FPGA, detection, image
Annotation
Article deals with detection of specific objects in an image in realtime
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k Bryan},
   title = {Syst{\'{e}}m pro aplika{\v{c}}n{\v{e}} specifickou kompresi
	obrazu},
   pages = {94--100},
   booktitle = {Zborn{\'{i}}k pr{\'{i}}spevkov {\v{C}}esko-slovensk{\'{e}}ho
	semin{\'{a}}ra pre {\v{s}}tudentov doktorandsk{\'{e}}ho
	{\v{s}}t{\'{u}}dia Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	architekt{\'{u}}ry \& Diagnostika (PAD)},
   year = {2004},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak Academy of Science},
   ISBN = {80-969202-0-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7994}
}

Your IPv4 address: 54.80.83.123
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]