Conference paper

MIKŠÍK Daniel, PITNER Tomáš and SMRŽ Pavel. Systémy řízení výuky - adaptace, integrace a použití na MU a VUT v Brně. In: EMTECH - Education, media, technology. Praha: Czech Technical University, 2005, pp. 18-18. ISBN 80-01-03336-8.
Publication language:czech
Original title:Systémy řízení výuky - adaptace, integrace a použití na MU a VUT v Brně
Title (en):Learning Management Systems - adaptation, integration and using at Masaryk University in Brno and Brno University of Technology
Pages:18-18
Proceedings:EMTECH - Education, media, technology
Conference:EMTECH
Place:Praha, CZ
Year:2005
ISBN:80-01-03336-8
Publisher:Czech Technical University
Keywords
e-learning
Annotation
We describe and compare roles and processes of LMS adaptation and integration.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Daniel Mik{\v{s}}{\'{i}}k and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Pitner and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {Syst{\'{e}}my {\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}} v{\'{y}}uky
	- adaptace, integrace a pou{\v{z}}it{\'{i}} na MU
	a VUT v Brn{\v{e}}},
   pages = {18--18},
   booktitle = {EMTECH - Education, media, technology},
   year = 2005,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {80-01-03336-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8006}
}

Your IPv4 address: 18.205.176.100
Switch to https