Conference paper

SMR® Pavel. Automatické generování vědeckých portálů. In: Sborník příspěvků 5. ročníku konference Znalosti 2006. Ostrava: V©B-Technical University of Ostrava, 2006, pp. 252-255. ISBN 80-248-1001-8.
Publication language:czech
Original title:Automatické generování vědeckých portálů
Title (en):Automatic Generation of Scientific Portals
Pages:252-255
Proceedings:Sborník příspěvků 5. ročníku konference Znalosti 2006
Conference:Znalosti 2006
Place:Ostrava, CZ
Year:2006
ISBN:80-248-1001-8
Publisher:V©B-Technical University of Ostrava
Keywords
scientific portal, e-learning
Annotation
The paper deals with PortaGe - a project aiming at automatic building of scientific portals for e-learning.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {Automatick{\'{e}} generov{\'{a}}n{\'{i}}
	v{\v{e}}deck{\'{y}}ch port{\'{a}}l{\r{u}}},
   pages = {252--255},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} 5.
	ro{\v{c}}n{\'{i}}ku konference Znalosti 2006},
   year = 2006,
   location = {Ostrava, CZ},
   publisher = {V{\v{S}}B-Technical University of Ostrava},
   ISBN = {80-248-1001-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8007}
}

Your IPv4 address: 34.238.189.171
Switch to https