Conference paper

ŠKARVADA Jaroslav and KOTÁSEK Zdeněk. Systém pro podporu vzdělávání v oblasti plánování testu vestavěných systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, pp. 319-321. ISBN 80-85645-56-4.
Publication language:czech
Original title:Systém pro podporu vzdělávání v oblasti plánování testu vestavěných systémů
Title (en):Education Support in the Area of Embedded Systems Test Scheduling
Pages:319-321
Proceedings:Pedagogický software 2006
Conference:Pedagogický software 2006
Place:České Budějovice, CZ
Year:2006
ISBN:80-85645-56-4
Publisher:Scientifik Pedagogical Publishing
Keywords
test scheduling, embedded system, education support, power consumption optimization
Annotation
The paper introduces basic principles of power constrained test scheduling for embedded systems. There are also described principles of several test scheduling methods in the paper. At the last there is presented software system which can be used for demonstrating functionality of described methods.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav {\v{S}}karvada and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Syst{\'{e}}m pro podporu vzd{\v{e}}l{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	v oblasti pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} testu
	vestav{\v{e}}n{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}},
   pages = {319--321},
   booktitle = {Pedagogick{\'{y}} software 2006},
   year = {2006},
   location = {{\v{C}}esk{\'{e}} Bud{\v{e}}jovice, CZ},
   publisher = {Scientifik Pedagogical Publishing},
   ISBN = {80-85645-56-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8160}
}

Your IPv4 address: 54.156.51.193
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]