Conference paper

STAREČEK Lukáš. Modelování polymorfních hradel a obvodů. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2006, pp. 67-72. ISBN 80-969202-2-7.
Publication language:czech
Original title:Modelování polymorfních hradel a obvodů
Title (en):Modeling of polymorphic gates and circuits
Pages:67-72
Proceedings:Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia
Conference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Place:Bratislava, SK
Year:2006
ISBN:80-969202-2-7
Publisher:Slovak Academy of Science
Keywords
Polymorphic gates, polymorphic electronics, polymorphic circuits, Spice
Annotation
X
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Stare{\v{c}}ek},
   title = {Modelov{\'{a}}n{\'{i}} polymorfn{\'{i}}ch hradel a
	obvod{\r{u}}},
   pages = {67--72},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	{\v{C}}esko-slovensk{\'{e}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika pro studenty doktorandsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2006},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak Academy of Science},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8177}
}

Your IPv4 address: 54.161.40.41
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]