Conference paper

PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 13-18. ISBN 80-969202-2-7.
Publication language:czech
Original title:Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů
Title (en):Method for Automatic Design of Benchmark Circuits
Pages:13-18
Proceedings:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Conference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Place:Bratislava, SK
Year:2006
ISBN:80-969202-2-7
Publisher:Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
Keywords
benchmark circuit, evolutionary design
Annotation
In the paper a method for evolutionary design of benchmark circuits with predefined diagnostic properties is presented. At the beginning of the paper a developed formal model of structurally described digital circuit structure is introduced. Next, a method for design synthetic benchmark circuits is described with utilization of introduced formal model.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Pe{\v{c}}enka},
   title = {Prost{\v{r}}edky a metody pro automatick{\'{e}}
	vytv{\'{a}}{\v{r}}en{\'{i}} testovac{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {13--18},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2006},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8187}
}

Your IPv4 address: 54.158.199.217
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]