Conference paper

KOBLIHA Miloš. Evoluční algoritmy pro dynamické úlohy plánování. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, p. 5. ISBN 80-969202-2-7.
Publication language:czech
Original title:Evoluční algoritmy pro dynamické úlohy plánování
Title (en):Evolutionary algorithms for dynamic scheduling
Pages:5
Proceedings:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Conference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Place:Bratislava, SK
Year:2006
ISBN:80-969202-2-7
Publisher:Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
Keywords
Dynamic environment, Evolutionary Algorithms, Estimation of Distribution Algorithms,Scheduling problem
Annotation
The article focuses on dynamic problem solving. The possibility of scheduling problems solving is introduced. The dissertation objectives are presented.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Milo{\v{s}} Kobliha},
   title = {Evolu{\v{c}}n{\'{i}} algoritmy pro dynamick{\'{e}}
	{\'{u}}lohy pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}}},
   pages = {5},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2006},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8252}
}

Your IPv4 address: 54.80.7.173
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]