Conference paper

HANÁČEK Petr. Vliv nových IT technologií na management bezpečnosti v organizaci. In: Security 2007. Praha, 2007, pp. 18-22.
Publication language:czech
Original title:Vliv nových IT technologií na management bezpečnosti v organizaci
Pages:18-22
Proceedings:Security 2007
Conference:Security 2007
Place:Praha, CZ
Year:2007
Annotation
Příspěvek se zabývá problematikou bezpečnosti podnikových informačních systémů v situaci, kdy systém pod vlivem nových použitých technologií přestává být centralizovaný a stává se distribuovaný nebo mobilní. Do bezpečnostního konceptu kdysi centrálního systému začínají stále více pronikat z pohledu bezpečnosti cizí prvky, jako jsou mobilní zařízení (notebooky, PDA, Smartphony) nebo mobilní velkokapacitní paměťová média, na která se obtížně aplikují stávající bezpečnostní politiky. Dalším cizorodým faktorem jsou širokopásmová mobilní a bezdrátová připojení, často heterogenní a dynamicky se měnící. Tyto faktory si vynucují přehodnocení některých částí stávajících bezpečnostních politik a jejich prosazování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Vliv nov{\'{y}}ch IT technologi{\'{i}} na
	management bezpe{\v{c}}nosti v organizaci},
   pages = {18--22},
   booktitle = {Security 2007},
   year = {2007},
   location = {Praha, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8347}
}

Your IPv4 address: 54.161.118.57
Switch to https