Abstract

VOJNAR Tomáš. Stromové automaty s omezeními v symbolické verifikaci programů manipulujících vyvážené stromy. Současné trendy teoretické informatiky. Praha, 2007.
Publication language:czech
Original title:Stromové automaty s omezeními v symbolické verifikaci programů manipulujících vyvážené stromy
Title (en):Tree Automata with Size Constraints in Symbolic Verification of Programs Manipulating Balanced Trees
Pages:38-39
Book:Současné trendy teoretické informatiky
Conference:STTI'07 -- Současné trendy teoretické informatiky
Series:ITI Series 2007-347
Place:Praha, CZ
Year:2007
URL:http://iti.mff.cuni.cz/series/files/iti347.pdf [PDF]
Keywords
tree automata, Presburger constrains, formal verification, symbolic verification
Annotation
This extended abstract summarizes a lecture on a new class of tree automata with size constraints and on their use in symbolic verification of programs manipulating balanced tree structures.

Your IPv4 address: 54.172.234.236
Switch to https