Book

DOBEŠ Michal and ZEMČÍK Pavel et al. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN - technická literatura s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7300-233-6.
Publication language:czech
Original title:Zpracování obrazu a algoritmy v C#
Title (en):Image processing and algorithms in C#
Pages:144
Place:Praha, CZ
Year:2008
ISBN:978-80-7300-233-6
Publisher:BEN - technická literatura s.r.o.
Keywords
image processing, algorithms in C#
Annotation
THe publication is a textbook for image processing and a collection of algorithms in C#
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Michal Dobe{\v{s}} and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k
	and et al.},
   title = {Zpracov{\'{a}}n{\'{i}} obrazu a algoritmy v C\#},
   pages = {144},
   year = {2008},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {BEN - technick{\'{a}} literatura s.r.o.},
   ISBN = {978-80-7300-233-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8763}
}

Your IPv4 address: 18.232.99.123
Switch to https