Book

JANOUŠEK Vladimír. Modelování objektů Petriho sítěmi. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. ISBN 978-80-214-3749-4.
Publication language:czech
Original title:Modelování objektů Petriho sítěmi
Title (en):Modeling Objects by Petri Nets
Pages:164
Place:Brno, CZ
Year:2008
ISBN:978-80-214-3749-4
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Keywords
High-level Petri nets, hierarchical Petri nets, object-oriented Petri nets

Annotation
Text brings a summary of the existing mechanisms for Petri nets structuring and introduces object oriented structuring of Petri nets.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Vladim{\'{i}}r Janou{\v{s}}ek},
   title = {Modelov{\'{a}}n{\'{i}} objekt{\r{u}} Petriho
	s{\'{i}}t{\v{e}}mi},
   pages = {164},
   year = {2008},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-3749-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=8831}
}

Your IPv4 address: 54.198.111.185
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]