Report

ČERNOCKÝ Jan and ŠEVEČKOVÁ Michaela. Korpusové a hlasové technologie v nové generaci elektronických slovníků - závěrečná technická zpráva. Brno: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2010.
Publication language:czech
Original title:Korpusové a hlasové technologie v nové generaci elektronických slovníků - závěrečná technická zpráva
Title (en):Research and development of corpus and speech technologies in new generation of electronic dictionaries - final technical report
Pages:12
Place:Brno, CZ
Year:2010
Publisher:Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Keywords
electronic dictionaries
Annotation
This is the final technical report of project "Research and development of corpus and speech technologies in new generation of electronic dictionaries" supported by Czech Ministry of Trade and Commerce.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Jan {\v{C}}ernock{\'{y}} and Michaela
	{\v{S}}eve{\v{c}}kov{\'{a}}},
   title = {Korpusov{\'{e}} a hlasov{\'{e}} technologie v nov{\'{e}}
	generaci elektronick{\'{y}}ch slovn{\'{i}}k{\r{u}} -
	z{\'{a}}v{\v{e}}re{\v{c}}n{\'{a}} technick{\'{a}}
	zpr{\'{a}}va},
   pages = {12},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9164}
}

Your IPv4 address: 54.161.40.41
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]