Book chapter

MARTINEK David. Heterogenní modelování a simulace systémů na diskrétních počítačích. Šedesát let kybernetiky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, pp. 152-158. ISBN 978-80-7204-662-1.
Publication language:czech
Original title:Heterogenní modelování a simulace systémů na diskrétních počítačích
Title (en):Heterogeneous modelling and simulation of systems on discrete computers
Pages:152-158
Book:Šedesát let kybernetiky
Place:Brno, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-7204-662-1
Publisher:Akademické nakladatelství CERM
Keywords
Modelling and simulation, heterogeneous models, uncertainty, fuzzy systems.
Annotation
The paper deals with description of several approaches to modelling and simulation of systems on discrete computers like the classical continuous and discrete models, then the combined and the heterogeneous models. The paper then aims on creating of heterogeneous models with uncertainty by the simulation library SIMLIB/C++ and by the extension FuzzySIMLIB/C++.
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {David Martinek},
   title = {Heterogenn{\'{i}} modelov{\'{a}}n{\'{i}} a
	simulace syst{\'{e}}m{\r{u}} na
	diskr{\'{e}}tn{\'{i}}ch
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}{\'{i}}ch},
   pages = {152--158},
   booktitle = {{\v{S}}edes{\'{a}}t let kybernetiky},
   year = {2009},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {978-80-7204-662-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9172}
}

Your IPv4 address: 18.232.99.123
Switch to https