Conference paper

SVOJANOVSKÝ Petr and NOVÁK Luděk. Řízení rizik účelně a prakticky?. In: Konference Internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové: Triada, spol. s r. o., 2010, pp. 170-174. ISBN 978-80-904566-0-0.
Publication language:czech
Original title:Řízení rizik účelně a prakticky?
Title (en):Practical risk management
Pages:170-174
Proceedings:Konference Internet ve státní správě a samosprávě
Conference:Konference Internet ve státní správě a samosprávě
Place:Hradec Králové, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-904566-0-0
Publisher:Triada, spol. s r. o.
Keywords
Risk management, risk treatment.
Annotation
Increasing application of information technology involves increasing dependence on perfect functionality and security of information technology. Risk analysis domain follows this progress. Nowadays, risk managements needs to be done effectively on daily basis. At the same time, risk management is critical - it is the key in enforcement of functional and security controls.
Abstract

Nasazování informačních a komunikačních technologií (dále též ICT) má jeden závažný, méně viditelný důsledek - trvale roste závislost organizace na kvalitním, spolehlivém a bezpečném fungování ICT. Závislost na činnostech ICT trvale narůstá i u organizací veřejné právy, což zvyšuje potřebnost přiměřených znalostí skutečných rizik pojených s ICT. Dobré povědomí o rizicích ICT významně přispívá k tomu, abychom učinili správná rozhodnutí při výběru a prosazování vhodných opatření, která jsou schopna snížit negativní dopady rizik. Dobrá a přesná znalost rizik ICT vede k účinnému vynakládání úsilí při prosazování provozních a bezpečnostních opatření, které přináší největší efektivitu. Na základě znalostí rizik jsme schopni realizovat opatření, která přesně odpovídají potřebám a která nejsou ani přeceněna, ani podceněna. Vhodná forma řízení rizik ICT je dnes základem pro každý účinný systém řízení ICT a podstatným způsobem ovlivňuje účelnost vynakládaných prostředků.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Svojanovsk{\'{y}} and Lud{\v{e}}k Nov{\'{a}}k},
   title = {{\v{R}}{\'{i}}zen{\'{i}} rizik
	{\'{u}}{\v{c}}eln{\v{e}} a prakticky?},
   pages = {170--174},
   booktitle = {Konference Internet ve st{\'{a}}tn{\'{i}} spr{\'{a}}v{\v{e}}
	a samospr{\'{a}}v{\v{e}}},
   year = {2010},
   location = {Hradec Kr{\'{a}}lov{\'{e}}, CZ},
   publisher = {Triada, spol. s r. o.},
   ISBN = {978-80-904566-0-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9218}
}

Your IPv4 address: 18.232.99.123
Switch to https