Conference paper

ŽIŽKA Josef, ČERNOCKÝ Jan, FAPŠO Michal and SZŐKE Igor. Web-Based Lecture Browser with Speech Search. In: Znalosti 2010. Jindřichův Hradec: Fakulty of management and information, 2010, pp. 287-290. ISBN 978-80-245-1636-3.
Publication language:english
Original title:Web-Based Lecture Browser with Speech Search
Title (cs):Webově orientovaný prohlížeč přednášek s vyhledáváním v řeči
Pages:287-290
Proceedings:Znalosti 2010
Conference:Znalosti 2010
Series:Sborník příspěvků 9. ročníku konference
Place:Jindřichův Hradec, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-245-1636-3
Publisher:Fakulty of management and information
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~zizkaj/papers/znalosti2010.pdf [PDF]
Keywords
e-learning, search in speech, speech processing, multimedia browser
Annotation
We present an innovative web-based lecture browser. Its goal is to facilitate the access to information with the use of technologies for search in spoken documents. These technologies are first briefly presented, we continue with a description of software implementation of the browser.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef {\v{Z}}i{\v{z}}ka and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}} and Michal Fap{\v{s}}o and
	Igor Sz{\H{o}}ke},
  title = {Web-Based Lecture Browser with Speech Search},
  pages = {287--290},
  booktitle = {Znalosti 2010},
  series = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} 9.
	ro{\v{c}}n{\'{i}}ku konference},
  year = {2010},
  location = {Jind{\v{r}}ich{\r{u}}v Hradec, CZ},
  publisher = {Fakulty of management and information},
  ISBN = {978-80-245-1636-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9229}
}

Your IPv4 address: 18.206.241.26
Switch to https