Conference paper

STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
Publication language:czech
Original title:Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA
Title (en):Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA
Pages:159-164
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Place:Brno, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Keywords
spolehlivost, systém odolný proti poruchám, hlídací obvod, architektura, TMR, rekonfigurace, FPGA
Annotation
Příspěvek charakterizuje výsledky studenta za poslední období a nastiňuje pravděpodobnou strukturu disertační práce a její cíle. Nejprve jsou popsány mezní etapy v návrhu metodiky pro konstrukci odolných systémů s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Následně je popsána referenční struktura odolného systému v FPGA, kde je využito principů částečné dynamické rekonfigurace pro obnovu těch částí systému, jež vykazují poruchu. Představen je také způsob řízení rekonfiguračního procesu spolu s problémy, které je nutno řešit po rekonfiguraci. Experimenty s metodikou a ověření funkčnosti referenční struktury na vývojové desce ML506 s Virtex5 pro reálné číslicové systémy jsou taktéž popsány v tomto příspěvku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka},
   title = {Metodika pro n{\'{a}}vrh
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}
	se zv{\'{y}}{\v{s}}enou spolehlivost{\'{i}} v
	obvodech FPGA},
   pages = {159--164},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9261}
}

Your IPv4 address: 18.232.99.123
Switch to https