Conference paper

KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
Publication language:czech
Original title:Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích
Title (en):Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích
Pages:109-114
Proceedings:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Place:Brno, CZ
Year:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Keywords
Detekce průniků, regulární výraz, rozpoznávání protokolů, perfektní
hashování.
Annotation
Zároveň s rostoucím významem počítačových sítí rostou také požadavky na
jejich rychlost, kvalitu a spolehlivost. Zrychlování počítačových sítí způsobuje zvýšení
požadavků na efektivitu základních síťových algoritmů a zvyšování kvality a
spolehlivosti má za následek nárůst složitosti těchto algoritmů. Vyhledávání regulárních
výrazů v síťovém provozu patří k základním operacím pro zajištění kvality a spolehlivosti
moderních počítačových sítí. Tato práce představuje algoritmus, který je schopen
vyhledávat zadanou množinu regulárních výrazů v reálném čase na multigigabitových
propustnostech. Základní vlastností algoritmu je centralizovaná a malá stavová
informace, což umožňuje snadné přepínání kontextu vyhledávací jednotky. Práce také
představuje metodu úspory paměti potřebné pro vyhledávací jednotku za cenu zavedení
nenulové pravděpodobnosti chyby ve vyhledání.
Abstract
Zároveň s rostoucím významem počítačových sítí rostou také požadavky na
jejich rychlost, kvalitu a spolehlivost. Zrychlování počítačových sítí způsobuje zvýšení
požadavků na efektivitu základních síťových algoritmů a zvyšování kvality a
spolehlivosti má za následek nárůst složitosti těchto algoritmů. Vyhledávání regulárních
výrazů v síťovém provozu patří k základním operacím pro zajištění kvality a spolehlivosti
moderních počítačových sítí. Tato práce představuje algoritmus, který je schopen
vyhledávat zadanou množinu regulárních výrazů v reálném čase na multigigabitových
propustnostech. Základní vlastností algoritmu je centralizovaná a malá stavová
informace, což umožňuje snadné přepínání kontextu vyhledávací jednotky. Práce také
představuje metodu úspory paměti potřebné pro vyhledávací jednotku za cenu zavedení
nenulové pravděpodobnosti chyby ve vyhledání.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ka{\v{s}}til},
   title = {Vysokorychlostn{\'{i}} vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	regul{\'{a}}rn{\'{i}}ch v{\'{y}}raz{\r{u}} v
	s{\'{i}}{\v{t}}ov{\'{y}}ch toc{\'{i}}ch},
   pages = {109--114},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9357}
}

Your IPv4 address: 54.198.52.82
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]