Conference paper

KADLČEK Filip. Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, pp. 32-37. ISBN 978-80-227-3552-0.
Publication language:czech
Original title:Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů
Title (en):Platform for accelerating image classifiers
Pages:32-37
Proceedings:Počítačové architektury & diagnostika 2011
Conference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Place:Bratislava, SK
Year:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Publisher:Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava
Keywords
AdaBoost, Local Binary Pattern, FPGA
Annotation
Two design concepts of acceleration platforms for processing of image classifiers as well as a novel technique for optimizing and design of LBP features optimised for FPGAs are described in the paper.
Abstract
V článku je představen základní koncept práce, která se zaměřuje na návrh platformy pro akceleraci obrazových klasifikátorů. V úvodu je krátce popsána vybraná metoda pro klasifikaci (AdaBoost) a komponenty ze kterých se skládá. Jsou představeny dvě hlavní techniky pro akceleraci klasifikátorů. První z metod se zaměřuje na akceleraci v software a druhá uvažuje akceleraci za použití hardware. V závěru práce je uveden další z cílů práce, kterým je návrh nových tvarů příznaků pro LBP klasifikátory. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Filip Kadl{\v{c}}ek},
   title = {Platforma pro akceleraci obrazov{\'{y}}ch
	klasifik{\'{a}}tor{\r{u}}},
   pages = {32--37},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2011},
   year = {2011},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9768}
}

Your IPv4 address: 35.153.135.60
Switch to https