Conference paper

PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin and HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: University of Hradec Kralove, 2012, p. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
Publication language:czech
Original title:Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux
Title (en):Hijacking of control flow in system calls in operating system Linux
Pages:6
Proceedings:IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference
Conference:12. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků
Place:Hradec Králové, CZ
Year:2012
ISBN:978-80-7435-185-3
Publisher:University of Hradec Kralove
Keywords
computer security, operating system, Linux, system call, IA-32
Annotation
The article discusses various ways of hijacking and subsequent control of the Linux kernel by attacker. Provides classification of these methods, including impacts on the affected system. The aim of this article is to show a unique way of compromise operating system calls that allow an attacker complete control of the system.
Abstract
The article discusses various ways of hijacking and subsequent control of the Linux kernel by attacker. Provides classification of these methods, including impacts on the affected system. The aim of this article is to show a unique way of compromise operating system calls that allow an attacker complete control of the system.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Boris Proch{\'{a}}zka and Martin Drahansk{\'{y}}
	and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {{\'{U}}nos v{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}}ho toku v
	obsluze syst{\'{e}}mov{\'{y}}ch vol{\'{a}}n{\'{i}}
	na opera{\v{c}}n{\'{i}}m syst{\'{e}}mu Linux},
   pages = 6,
   booktitle = {IMEA 2012 Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	12.ro{\v{c}}n{\'{i}}ku doktorandsk{\'{e}} konference},
   year = 2012,
   location = {Hradec Kr{\'{a}}lov{\'{e}}, CZ},
   publisher = {University of Hradec Kralove},
   ISBN = {978-80-7435-185-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9947}
}

Your IPv4 address: 18.206.15.215
Switch to https