Technická zpráva

DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka a MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/~drahan/LightSources/LightSources_1-5.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Measurement of light sources
Název (cs):Měření světelných zdrojů
Strany:325
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~drahan/LightSources/LightSources_1-5.pdf
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
světelný zdroj, test, odběr, tepelné vyzařování, teplota barvy, čas na plný výkon, svítivost, frekvence blikání
Anotace
Tato technická zpráva obsahuje výsledky měření 53 světelných zdrojů (např. Osram, Philips), které jsou dostupné na trhu. Součástí testu bylo měření technických parametrů zdrojů (odběr, tepelné vyzařování, teplota barvy, čas na plný výkon, svítivost, frekvence blikání apod.) a pocitové vnímání zdroje uživateli na připravených formulářích, které jsou součástí zprávy.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Michal
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Radim Lu{\v{z}}a and Walter
	Ritter and Andreas K{\"{u}}nz and Guido Kempter
	and Jitka Moheln{\'{i}}kov{\'{a}} and Petr
	Moheln{\'{i}}k},
   title = {Measurement of light sources},
   pages = 325,
   year = 2017,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11331}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https