Technická zpráva

HRUŠKA Martin, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Counterexample Validation and Interpolation-Based Refinement for Forest Automata. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Counterexample Validation and Interpolation-Based Refinement for Forest Automata
Název (cs):Ověřování protipříkladů a zjemňovaní abstrakce založené na interpolantech pro lesní automaty
Strany:1-23
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
program analysis, shape analysis, counterexample validation, abstraction refinement, forest automata, tree automata
Anotace
Práce se zabývá návrhem technik pro ověřování protipříkladů a zjemňovaní abstrakce založené na interpolantech pro lesní automaty. Techniky byly implementovány v nástroji Forester a experimentálně vyhodnoceny se slibnými výsledky.
http://www.fit.vutbr.cz/~lengal/pub/FIT-TR-2016-03.pdf
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Martin Hru{\v{s}}ka and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and Adam
	Rogalewicz and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Counterexample Validation and Interpolation-Based
	Refinement for Forest Automata},
   pages = {1--23},
   year = 2017,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11342}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https