Technická zpráva

HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch a MÚČKA Matúš. Distribuce výpočtů pro nástroj hashcat. FIT-TR-2018-04, Brno, 2018.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Distribuce výpočtů pro nástroj hashcat
Název (en):Task distribution for hashcat tool
Strany:29
Místo vydání:FIT-TR-2018-04, Brno, CZ
Rok:2018
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconTR_TARZAN_ZD2018_Distribuce_vypoctu.pdf1,99 MB2018-12-30 00:10:50
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
distrbuce, hashcat, BOINC, lámání hesel
Anotace
Tato souhrnná technická zpráva popisuje techniky distribuce výpočtu, které byly implementovány do systému Fitcrack v rámci projektu Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů. Cílem těchto technik je provoz nástroje hashcat na výpočetních uzlech a jejich kooperace při úlohách lámání hesel. Technická zpráva dále zahrnuje dvě případové studie. První studie se popisuje útok na bezdrátovou síť zapezbečenou pomocí WPA a WPA2. Druhá studie se věnuje distribuovanému slovníkovému útoku.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Radek Hranick{\'{y}} and Luk{\'{a}}{\v{s}} Zobal
	and Vojt{\v{e}}ch Ve{\v{c}}e{\v{r}}a and
	Mat{\'{u}}{\v{s}} M{\'{u}}{\v{c}}ka},
   title = {Distribuce v{\'{y}}po{\v{c}}t{\r{u}} pro
	n{\'{a}}stroj hashcat},
   pages = 29,
   year = 2018,
   location = {FIT-TR-2018-04, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11884}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https