Publications

Author:
Title:
Keywords:
From year: Years:
Type:
  
2019GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Generation and analysis of face data. Brno, 2019.
 GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Multisensoric board usable on drone. Brno, 2019.
2018BURGET Radek. Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2018.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, SÍČ Juraj, VEANES Margus and VOJNAR Tomáš. Simulation Algorithms for Symbolic Automata (Technical Report). Ithaca, 2018.
 HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch and MÚČKA Matúš. Distribuce výpočtů pro nástroj hashcat. FIT-TR-2018-04, Brno, 2018.
 HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch and MÚČKA Matúš. The architecture of Fitcrack distributed password cracking system. FIT-TR-2018-03, Brno, 2018.
 KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Weapon Detection. Report of Project No. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2018.
 MATOUŠEK Petr. Description of IEC 61850 Communication. FIT-TR-2018-01, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2018.
 NOVOTNÝ Ondřej, MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich and GLEMBEK Ondřej. On the use of DNN Autoencoder for Robust Speaker Recognition. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2018.
 POLČÁK Libor. Co skrývá síť BitTorrent?. FIT-TR-2018-05, Brno, 2018.
2017BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka and MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LENGÁL Ondřej and VOJNAR Tomáš. Lazy Automata Techniques for WS1S. arXiv:1701.06282, 2017.
 HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš and VEČEŘA Vojtěch. Distribuovaná obnova hesel. FIT-TR-2017-04, 2017.
 HRUŠKA Martin, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam and VOJNAR Tomáš. Counterexample Validation and Interpolation-Based Refinement for Forest Automata. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony and WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. arXiv:1704.03972, 2017.
 MATOUŠEK Petr. Analysis of DLMS Protocol. FIT-TR-2017-13, Brno, 2017.
 MATOUŠEK Petr. Description and analysis of IEC 104 Protocol. FIT-TR-2017-12, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 PLUSKAL Jan, LICHTNER Ondrej and RYŠAVÝ Ondřej. Netfox Detective - Identifikace aplikačních protokolů pomocí algoritmů strojového učení. FIT-TR-2017-05, 2017.
 PLUSKAL Jan. Netfox Detective 2.0 - Nástroj pro síťovou forenzní analýzu. FIT-TR-2017-06, 2017.
 POLČÁK Libor. Základní informace o síti Tor. FIT-TR-2017-01, Brno, 2017.
 RYŠAVÝ Ondřej. Analysis of Constrained Application Protocol. FIT-TR-2017-15, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
 RYŠAVÝ Ondřej. Security Monitoring of LwM2M communication. FIT-TR-2017-16, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https