Tools for Cartesian Genetic Programming

Authors:Vašíček Zdeněk, Sekanina Lukáš
Type:software
Created:2008
Licence:required - no fee
Keywords:cartesian genetic programming, evolutionary algorithm, C module
Description:
Tools4CGP is a set of tools for Cartesian Genetic Programming (CGP) containing the input data reading module, CGP implementation and CGP chromosome viewer (cgpviewer). Tools4CGP are implemented in C. Cgpviewer enables to display the CGP chromosome, simulate it and convert it to various output file formats (VHDL, bmp).
Location:
Software je  ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek/cgp/tools
Research groups:
Departments:
Licence terms:
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.