Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů

Název v angličtině:Integrated approach to education of PhD students in the area of parallel and distributed systems
Hlavní řešitel:Češka Milan, Gruska Jozef (FI MUNI)
Další řešitelé:Hanáček Petr, Kotásek Zdeněk, Rábová Zdeňka, Růžička Richard, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš
Agentura:Grantová agentura České republiky
Kód:GD102/05/H050
Zahájení:2005-01-01
Ukončení:2008-12-31
Klíčová slova:souběžnost; kvantové výpočty; verifikace; modelování; diskrétní matematika
Anotace:
Cílem projektu je vytvoření kvalitativně nového typu výchovy doktorandů, který odpovídá současným mezinárodním trendům. Projekt je zaměřen na paralelní a distribuované systémy, na jejich modelování, simulaci, verifikaci, související teoretické otázky i aplikace. Počítá se zapojením 18 nejperspektivnějších doktorandů ze všech zúčastněných pracovišť (přibližně 7 z FIT VUT, 9 z FI MU a 2 z PřF MU). Při vytváření nové kvality bude využito jak bohatých vědeckých, aplikačních a výchovných zkušeností týmu školitelů, tak již vybudované struktury laboratoří, existujících systémů seminářů a bohatých mezinárodních kontaktů. Těžištěm nového přístupu je důraz na kooperativní a mezinárodní charakter výchovy doktorandů, společné vedení doktorandů učiteli z různých pracovišť a s do jisté míry různým primárním zaměřením, týmovou práci v laboratořích a zapojení studentů do mezinárodních doktorandských aktivit (účast na mezinárodních konferencích a letních školách, pořádání pravidelného mezinárodního workshopu pro studenty doktorského studijního programu, speciální kurzy doktorského studijního programu vyučované zahraničními odborníky, atd.).

Nosná témata projektu se odvíjejí od výzkumných priorit zúčastněných institucí, které jsou v mnoha ohledech příbuzné. Kombinuje se tak základní a aplikovaný výzkum, který je na těchto institucích realizován v souladu s jejich zaměřením. Důležitou výhodou je v tomto směru skutečnost, že se zapojené instituce nacházejí nedaleko od sebe a je tedy možné realizovat společné přednášky, semináře apod. prakticky bez časových ztrát a dalších finančních nákladů spojených s cestováním a ubytováním. Pro výchovu studentů doktorského studijního programu již byly na těchto institucích vytvořeny dobré podmínky (včetně technického a přístrojového vybavení). Cílem projektu je posunout tuto kvalitu o další stupeň výše a dostat se tak na úroveň špičkových mezinárodních vědecko-výchovných center (typu BRICS v Dánsku, nebo CWI v Holandsku).

Produkty

2007ARTMC - Abstraktní regulární stromový model checking, software, 2007
Autoři: Rogalewicz Adam, Vojnar Tomáš
 Generátor testovacích obvodů na úrovni RTL, software, 2007
Autoři: Pečenka Tomáš, Kotásek Zdeněk

Publikace

2010ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4209-2.
2009MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. An Infinite Hierarchy of Language Families Generated by Scattered Context Grammars with n-Limited Derivations. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2009, roč. 410, č. 21, s. 1961-1969. ISSN 0304-3975.
 ŠVÉDA Miroslav, TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Design of Networked Embedded Systems: An Approach for Safety and Security. In: Preprints of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2009. Ostrava: IFAC, 2009, s. 131-136. ISSN 1474-6670.
2008ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Composed Bisimulation for Tree Automata. In: Implementation and Application of Automata. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 212-222. ISBN 978-3-540-70843-8.
 ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Computing Simulations over Tree Automata: Efficient Techniques for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-001, Brno, 2008.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-005, Brno, 2008.
 ANTOŠ David, ČEŠKA Milan, KOTÁSEK Zdeněk, KŘETÍNSKÝ Mojmír, MATYSKA Luděk a VOJNAR Tomáš, ed. Proceedings of 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2008. ISBN 978-80-7355-082-0.
 BIDLO Michal a ŠKARVADA Jaroslav. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 12, č. 3, s. 221-236. ISSN 1327-2314.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 106-117. ISBN 978-3-540-85856-0.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. In: 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 11-18. ISBN 978-0-7695-3166-3.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, TOUILI Tayssir a VOJNAR Tomáš. Antichain-based Universality and Inclusion Testing over Nondeterministic Finite Tree Automata. In: Implementation and Application of Automata. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 57-67. ISBN 978-3-540-70843-8.
 GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 17-23. ISBN 978-80-7372-378-1.
 GAJDA Zbyšek. Polymorphic Circuit Design. MEMICS 2008 - Fourth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2008. ISBN 978-80-7355-082-0.
 HERRMAN Tomáš. Identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 25-35. ISBN 978-80-7372-378-1.
 MASOPUST Tomáš a TECHET Jiří. Leftmost Derivations of Propagating Scattered Context Grammars: A New Proof. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. Nancy: 2008, roč. 10, č. 2, s. 39-46. ISSN 1365-8050.
 MAZAL Zdeněk, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Enhancing the PNtalk Language with Negative Predicates. In: MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 28-34. ISBN 978-80-86840-40-6.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals in a Generalized k-Limited Way. Acta Informatica. 2008, roč. 45, č. 7, s. 593-608. ISSN 0001-5903.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Continuous Petri Nets. In: Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. Le Havre: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2008, s. 489-491. ISBN 978-90-77381-44-1.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Hybrid Petri Nets. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 177-183. ISBN 978-80-7355-082-0.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Using AVISPA in the Education of Network Security. In: EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 8. ISBN 978-80-214-3717-3.
 PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3603-9.
 PEČENKA Tomáš, SEKANINA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Evolution of Synthetic RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems. 2008, roč. 13, č. 3, s. 1-21. ISSN 1084-4309.
 STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Design of FPGA-Based Dependable Systems. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 240-247. ISBN 978-80-7355-082-0.
 STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
 STRAKA Martin. Checkers Design for Communication Protocols Based on FPGAs. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 467-473. ISBN 978-80-214-3617-6.
 STRAKA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a WINTER Jan. Digital Systems Architectures Based on On-line Checkers. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 81-87. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 STRAKA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a WINTER Jan. The Design of Hardware Checkers for Verification and Diagnostic Purposes. In: CSE'2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. High Tatras - Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 320-327. ISBN 978-80-8086-092-9.
 ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace testu pro nízký příkon. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 103-111. ISBN 978-80-7372-378-1.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Power Conscious RTL Test Scheduling. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital Systems Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 721-728. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Power Conscious RTL Test Scheduling. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 265-265. ISBN 978-80-7355-082-0.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2008, roč. 32, č. 5, s. 296-302. ISSN 0141-9331.
 TRCHALÍK Roman, OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Using MSC and SDL Languages for Description of Network Communication. In: EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3717-3.
 VOJNAR Tomáš, ČEŠKA Milan, ROGALEWICZ Adam, ERLEBACH Pavel, HOLÍK Lukáš, BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, TOUILI Tayssir a MORO Pierre. Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami. Inovační podnikání & transfer technologií. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 21-22. ISSN 1210-4612.
2007BIDLO Michal. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 43-53. ISBN 978-80-7248-412-6.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Combinational Multipliers Using Development. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 77-88. ISBN 978-3-540-74625-6.
 BIDLO Michal. Evolutionary Development of Generic Multipliers: Initial Results. In: Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 405-412. ISBN 0-7695-2866-X.
 BIDLO Michal. Výpočetní development založený na instrukcích. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 53-59. ISBN 978-80-7043-605-9.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Generalised Multi-Pattern-Based Verification of Programs with Linear Linked Structures. Formal Aspects of Computing. London: Springer London, 2007, roč. 19, č. 3, s. 363-374. ISSN 0934-5043.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Pattern-Based Verification for Trees. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2007. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, s. 181-182. ISBN 978-3-540-75866-2.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Pattern-based Verification for Trees. In: Computer Aided Systems Theory. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 488-496. ISBN 978-3-540-75866-2.
 GAJDA Zbyšek. Metody návrhu polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 19-25. ISBN 978-80-7043-605-9.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Proving Termination of Tree Manipulating Programs. In: Automated Technology for Verification and Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 145-161. ISBN 978-3-540-75595-1.
 HERRMAN Tomáš. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In: MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 269-269. ISBN 978-80-7355-077-6.
 HOLÍK Lukáš a ROGALEWICZ Adam. Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 59-66. ISBN 978-80-7355-077-6.
 JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. An Evolutionary Approach to Collective Communication Scheduling. In: 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007, s. 2037-2044. ISBN 978-1-59593-697-4.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. In: Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras, Slovakia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 170-177. ISBN 978-80-7097-688-3.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Grammars Regulated by Context Conditions. In: LATA 2007 Pre-proceedings. Reports of the Research Group on Mathematical Linguistics 35/07, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Spain, 2007, s. 403-411.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2007, roč. 104, č. 1, s. 29-31. ISSN 0020-0190.
 MASOPUST Tomáš. A Note on the Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. In: Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravici: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 213-218. ISBN 978-80-7248-0067.
 MASOPUST Tomáš. Generalized Forbidding Grammars with Linear Productions. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 121-126. ISBN 978-80-7355-077-6.
 MASOPUST Tomáš. Scattered Context Grammars Can Generate the Powers of 2. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 401-404. ISBN 978-80214-3410-3.
 MASOPUST Tomáš. Formal Models: Regulation and Reduction. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2007. ISBN 978-80-214-3550-6.
 MEDUNA Alexander a MASOPUST Tomáš. Self-Regulating Finite Automata. Acta Cybernetica. 2007, roč. 18, č. 1, s. 135-153. ISSN 0324-721X.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 389, s. 73-81. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Maximal and Minimal Scattered Context Rewriting. In: FCT 2007 Proceedings. Budapest: Springer Verlag, 2007, s. 412-423. ISSN 0302-9743.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Reduction of Scattered Context Generators of Sentences Preceded by Their Leftmost Parses. In: Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 178-185. ISBN 978-80-7097-688-3.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Simulation and Analysis of Condition/Event Petri Nets Using Software Tool CESim. In: Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. St. Julians, Malta: EUROSIS, 2007, s. 170-172. ISBN 978-90-77381-36-6.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠIMEK Václav. Determining Location of Target Within the Indoor Location System. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume III. Wroclaw, 2007, s. 168-176. ISBN 978-83-7493-341-4.
 OČENÁŠEK Pavel. Analysis of the Network Communication With OPNET. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume II. Wroclaw, 2007, s. 312-317. ISBN 978-83-7493-340-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Wardriving: Detecting, Attacking, Securing. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 ROGALEWICZ Adam. Verification of Programs with Complex Data Structures. Brno, 2007. ISBN 978-80-214-3548-3.
 STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Checker for Communication Protocol between IP Cores Based on FPGA. In: 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Fakulta informatiky MU, 2007, s. 193-200. ISBN 978-80-7355-077-6.
 STRAKA Martin. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 129-136. ISBN 978-80-7043-605-9.
 STRAKA Martin. VHDL Design of Educational, Modern and Open-Architecture CPU. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 457-461. ISBN 978-80-214-3410-3.
 STRAKA Martin, TOBOLA Jiří a KOTÁSEK Zdeněk. Checker Design for On-line Testing of Xilinx FPGA Communication. In: The 22nd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems. Rome: IEEE Computer Society, 2007, s. 152-160. ISBN 0-7695-2885-6.
 ŠKARVADA Jaroslav. RT Level Test Optimization for Low Power Consumption. In: MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 185-192. ISBN 978-80-7355-077-6.
 ŠKARVADA Jaroslav, HERRMAN Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In: 10th EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN Architectures, Methods and Tools (DSD 2007). Lübeck: IEEE Computer Society, 2007, s. 611-618. ISBN 0-7695-2978-X.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Safety and Security-driven Design of Networked Embedded Systems. In: Proceedings 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Lübeck: IEEE Computer Society, 2007, s. 420-423. ISBN 0-7695-2978-X.
 TECHET Jiří. A Note on Scattered Context Grammars with Non-Context-Free Components. In: MEMICS 2007 Proceedings. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 225-232. ISBN 978-80-7355-077-6.
 TECHET Jiří. k-Limited Erasing Performed by Scattered Context Grammars. In: Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravicí: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 227-234. ISBN 978-80-7248006-7.
 TECHET Jiří. k-Limited Erasing Performed by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 419-423. ISBN 978-80214-3410-3.
 TOBOLA Jiří, KOTÁSEK Zdeněk, KOŘENEK Jan, MARTÍNEK Tomáš a STRAKA Martin. Online Protocol Testing for FPGA Based Fault Tolerant Systems. In: 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2007. Lubeck, Germany: IEEE Computer Society, 2007, s. 676-679. ISBN 0-7695-2978-X.
 TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Addressing and Routing in Sensor Networks. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In: EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3470-7.
2006BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. Prostředky pro podporu vzdělávání v oblasti biologií inspirovaných výpočetních systémů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, s. 81-83. ISBN 80-85645-56-4.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In: Static Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 52-70. ISBN 978-3-540-37756-6.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Abstract Regular Tree Model Checking. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2006, roč. 149, č. 1, s. 37-48. ISSN 1571-0661.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Pattern-Based Verification of Programs with Extended Linear Linked Data Structures. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2006, roč. 2006, č. 145, s. 113-130. ISSN 1571-0661.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of OAB and AAB Communication Schedules for Networking Systems on Chips. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Masarykova universita, 2006, s. 63-68. ISBN 80-214-3287-X.
 MASOPUST Tomáš. An Improvement of the Descriptional Complexity of Grammars Regulated by Context Conditions. In: Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2006). Mikulov: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 105-112. ISBN 80-214-3287-X.
 MAZAL Zdeněk a ZBOŘIL František V. Modelling Sensor Networks using Multiagent Systems. In: NETSS 2006. Ostrava: MARQ, 2006, s. 15-18. ISBN 80-86840-06-9.
 MAZAL Zdeněk. Multiagent System for Searching in FOAF Networks. In: Proceedings of the 12th Conference and Competition STUDENT EEICT 2006 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 481-485. ISBN 80-214-3163-6.
 NOVOSAD Petr. Software Tool CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets. In: Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Technische Universität Wien, 2006, s. 49-50. ISBN 3-902463-05-8.
 NOVOSAD Petr. Výukový nástroj pro práci s C/E Petriho sítěmi. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006, s. 247-249. ISBN 80-85645-56-4.
 OČENÁŠEK Pavel a OČENÁŠEK Jiří. Designing Secure Communications Using Evolutionary Approach. In: Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2006. Seattle, WA: Association for Computing Machinery, 2006, s. 3.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. An Approach to Automated Design of Security Protocols. In: Proceedings of the International Conference on Networking (ICN 2006). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006, s. 4. ISBN 0-7695-2552-0.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Modal Logics Used for Authentication Protocols Analysis: Survey and Comparison. In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 401-404. ISBN 80-248-1066-2.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. On the Implementation of Metrics in the Workflow System. In: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz: World Scientific and Engineering Academy, 2006, s. 329-331. ISBN 960-8457-57-2.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. The Use of Modal Logics in the Security Protocols Analysis. In: Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 395-399. ISBN 80-214-3163-6.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Tracing Authentication Protocols Behavior: A Case Study. In: MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 166-173. ISBN 80-214-3287-X.
 OČENÁŠEK Pavel. Automatic System for Making Web Content Accessible for Visually Impaired Users. In: Proceedings of the 6th International Conference on Applied Computer Science. Puerto De La Cruz, 2006, s. 430-433. ISBN 960-8457-57-2.
 OČENÁŠEK Pavel. Security Protocols: Analysis and Design. In: Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna: Technische Universitaet Wien, 2006, s. 51-52. ISBN 3-902463-05-8.
 PEČENKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. I-path Scheduling Algorithm for RT Level Circuits. In: MEMICS 2006 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov, 2006, s. 174-181. ISBN 80-214-3287-X.
 PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 13-18. ISBN 80-969202-2-7.
 PEČENKA Tomáš, KOTÁSEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. FITTest_BENCH06: A New Set of Benchmark Circuits Reflecting Testability Properties. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 285-289. ISBN 1424401844.
 PEČENKA Tomáš, STRNADEL Josef, KOTÁSEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Testability Estimation Based on Controllability and Observability Parameters. In: Proceedings of the 9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD'06). Cavtat: IEEE Computer Society, 2006, s. 504-514. ISBN 0-7695-2609-8.
 ROGALEWICZ Adam. Abstract Regular Model Checking of Complex Dynamic Data Structures - Implementation Details. In: Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2006, s. 198-205. ISBN 80-214-3287-X.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Smart Sensor Networking with ZigBee and Internet. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing (ANNIIP 2006). Setúbal: Université Pierre et Marie Curie, 2006, s. 64-71. ISBN 972-8865-68-6.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Sensor Networking through Intranet and ZigBee. In: Proceedings IMAPS CS International Conference EDS'06. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006, s. 217-221. ISBN 80-214-3246-2.
 TRCHALÍK Roman. Design IEEE 802.15.4 ZigBee sítě. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2006, s. 107-112. ISBN 80-969202-2-7.
2005BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Abstract Regular Tree Model Checking. In: Proceedings of 7th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems -- INFINITY 2005. Aarhus: Basic Research in Computer Science, Computer Science Departments of the Aarlborg and Aarhus Universities, 2005, s. 15-24. ISSN 0909-3206.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Pattern-Based Verification of Programs with Extended Linear Linked Data Structures. In: Proceedings of Fifth International Workshop on Automated Verification of Critical Systems. Warwick, 2005, s. 101-117.
 ERLEBACH Pavel. Experience from Verifying in TVLA. In: EEICT'05. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 648-652. ISBN 80-214-2890-2.
 ERLEBACH Pavel. Towards a Systematic Framework for Automatic Pattern-Based Verification of Dynamic Data Structures. In: PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2005, s. 145-154.
 LORENC Luboš a MEDUNA Alexander. Self-Reproducing Translation Made by Pushdown Transducers. In: PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2005, s. 59-67.
 NOVOSAD Petr. Software Tool CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets. In: Proceedings of XXVIIth International Autumn Colloquium ASIS 2005. Ostrava: MARQ, 2005, s. 236-240. ISBN 80-86840-16-6.
 NOVOSAD Petr. Software Tool CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets. In: PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2005, s. 106-113.
 OČENÁŠEK Pavel. Evolutionary Approach in the Security Protocols Design. In: Proceedings of the First European Conference on Computer Network Defence. University of Glamorgan: Springer Verlag, 2005, s. 147-156. ISBN 1-84628-311-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Towards Selected Problems in the Security Protocol Design and Verification. In: Pre-Proceedings of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2005). Brno: Fakulta informatiky MU, 2005, s. 9.
 PEČENKA Tomáš. Generating Synthetic Benchmark Circuits with Predefined Testability Properties. In: Pre-Proc. 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno, 2005, s. 200-209.
 SLAVÍČEK Pavel. Distributed simulation environment. In: MEMICS 2005. Znojmo, 2005, s. 114-120.
 ŽÁDNÍK Martin, PEČENKA Tomáš a KOŘENEK Jan. NetFlow Probe Intended for High-Speed Networks. In: Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05). Tampere: IEEE Computer Society, 2005, s. 695-698. ISBN 0-7803-9362-7.