Systém pro programování a realizaci vestavěných systémů

Hlavní řešitel:Masařík Karel
Spoluřešitelé:Hruška Tomáš
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
Kód:FR-TI1/038
Zahájení:2009-07-01
Ukončení:2013-06-30

Produkty

2011Mikroprocesor ADOP, funkční vzorek, 2011
Autoři: Hruška Tomáš, Masařík Karel, Přikryl Zdeněk, Husár Adam, Fujcik Lukáš, Pristach Marián

Publikace

2013CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 460-468. ISBN 978-3-642-53855-1.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Automated Functional Verification of Application Specific Instruction-set Processors. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, roč. 4, č. 403, s. 128-138. ISSN 1868-4238.
2012DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Testing of an automatically generated compiler, Review of retargetable testing system. International Journal on Advances in Software. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 15-26. ISSN 1942-2628.
 DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Usage of simulators in testing system. In: Industrial Simulation Conference. Brno: EUROSIS, 2012, s. 74-78. ISBN 978-90-77381-71-7.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Automatic Formal Correspondence Checking of ISA and RTL Microprocessor Description. In: Proceedings of the 13th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2012). Austin, TX: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 6-12. ISBN 978-1-4673-4441-8.
2011DOLÍHAL Luděk a HRUŠKA Tomáš. Porting of C library, Testing of generated compiler. In: InfoWare 2011. Luxembourg: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 125-130. ISBN 978-1-61208-008-6.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. In: The 5th International Conference on Information Security and Assurance. Brno: Springer Verlag, 2011, s. 72-86. ISBN 978-3-642-23140-7.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2011, roč. 5, č. 4, s. 91-106. ISSN 1738-9976.
 KŘOUSTEK Jakub, PŘIKRYL Zdeněk, KOLÁŘ Dušan a HRUŠKA Tomáš. Retargetable Multi-level Debugging in HW/SW Codesign. In: The 23rd International Conference on Microelectronics (ICM 2011). Hammamet: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 1-6. ISBN 978-1-4577-2209-7.
 KŘOUSTEK Jakub, ŽIDEK Stanislav, KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Scattered Context Grammars with Priority. International Journal of Advanced Research in Computer Science. Udaipur: International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2011, roč. 2, č. 4, s. 1-6. ISSN 0976-5697.
 PŘIKRYL Zdeněk. Advanced Methods of Microprocessor Simulation. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, roč. 3, č. 3, s. 1-13. ISSN 1338-1237.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design. In: 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 279-282. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Translated Simulation of ASIPs. OpenAccess Series in Informatics (OASIcs). Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, roč. 16, č. 1, s. 93-100. ISSN 2190-6807.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language. GSTF International Journal on Computing. Singapur: Global Science & Technology Forum, 2011, roč. 1, č. 2, s. 97-106. ISSN 2010-2283.
2010HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets. In: Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10. Universität Hamburg: Technische Universitat Hamburg-Harburg, 2010, s. 163-164. ISBN 978-972-8692-55-1.
 HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, TRMAČ Miloslav a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 166-170. ISBN 978-80-214-4080-7.
 HUSÁR Adam, TRMAČ Miloslav, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel, KOLÁŘ Dušan a PŘIKRYL Zdeněk. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 84-91. ISBN 978-80-87342-10-7.
 KŘOUSTEK Jakub a ŽIDEK Stanislav. Generating Proper VLIW Assembler Code Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 181-185. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KŘOUSTEK Jakub, ŽIDEK Stanislav, KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model VLIW Instruction Constraints. In: Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 165-168. ISBN 978-1-4244-7357-1.
 PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation. In: 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010. Pszczyna: IFAC, 2010, s. 97-102. ISBN 978-3-902661-95-1. ISSN 1474-6670.
 PŘIKRYL Zdeněk, HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. ASIP Design in the Lissom Project. In: ACACES 2010 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2010, s. 105-108. ISBN 978-90-382-1631-7.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Translated Simulation of ASIPs. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 135-142. ISBN 978-80-87342-10-7.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language. In: Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems. Singapore: Global Science & Technology Forum, 2010, s. 213-221. ISBN 978-981-08-7656-2.
 PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš a HUSÁR Adam. Generated Cycle-Accurate Profiler for C Language. In: 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010, s. 263-268. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 TRMAČ Miloslav, HUSÁR Adam, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Instructor Selector Generation from Architecture Description. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 167-174. ISBN 978-80-87342-10-7.
2009HUSÁR Adam, PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. ASIP Design using Architecture Description Language ISAC. In: ACACES 2009 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2009, s. 137-139. ISBN 978-90-382-1467-2.
 KŘOUSTEK Jakub. Analýza a převod kódů do vyššího programovacího jazyka. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 196-198. ISBN 978-80-214-3868-2.
 KŘOUSTEK Jakub. Usage of Decompilation in Processor Architecture Modeling. In: Proceedings of XXXIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 64-67. ISBN 978-80-86840-47-5.
 PŘIKRYL Zdeněk a HRUŠKA Tomáš. Cycle Accurate Profiler for ASIPs. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2009, s. 168-175. ISBN 978-80-87342-04-6.
 PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation. In: Tenth International Workshop on Microprocessor Test and Verification: Common Challenges and Solutions. Austin: IEEE Computer Society Press, 2009, s. 9-14. ISBN 978-0-7695-4000-9.