Kapitola v knize

ZBOŘIL František, DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr a HORÁČEK Jan. Security in Wireless Sensor Networks with Mobile Codes. Threats, Countermeasures, and Advances in Applied Information Security. Hershey: IGI Global, 2012, s. 411-425. ISBN 978-1-4666-0978-5. Dostupné z: http://www.igi-global.com/chapter/threats-countermeasures-advances-applied-information/65780
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Security in Wireless Sensor Networks with Mobile Codes
Název (cs):Bezpečnost v bezdrátových senzorových sítích s mobliními kódy
Strany:411-425
Kniha:Threats, Countermeasures, and Advances in Applied Information Security
Místo vydání:Hershey, US
Rok:2012
URL:http://www.igi-global.com/chapter/threats-countermeasures-advances-applied-information/65780
ISBN:978-1-4666-0978-5
Vydavatel:IGI Global
Klíčová slova
Wireless sensor networks, security, mobile codes
Anotace
Bezpečnost bezdrátových senzorových sítí (BSS) se týká v mnoha aspektech bezpečnosti distribuovaných systémů. Na jednu stranu formují BSS rozsáhlé distribuované systémy s množstvím drobných zařízení, která snímají nějaký fenomén a komunikují bezdrátově. Díky některým omezením, mezi nimiž je nejdůležitějším problém s odběrem energie, mohou vyžadovat bezpečnostní otázky odlišná řešení, než která jsou používána u běžných distribuovaných systémů. V této kapitole popisují autoři nejprve stručně úvod do hardwarového a softwarového přístupu k návrhu BSS a definují základní bezpečnostní aspekty takových systémů. Poté jsou prezentovány bezpečnostní mechanismy a jejich propojení s možnými protiopatřeními identifikovaných rizik.
BibTeX:
@INBOOK{
   author = {Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il and Martin Drahansk{\'{y}} and
	Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and Jan Hor{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Security in Wireless Sensor Networks with Mobile Codes},
   pages = {411--425},
   booktitle = {Threats, Countermeasures, and Advances in Applied
	Information Security},
   year = {2012},
   location = {Hershey, US},
   publisher = {IGI Global},
   ISBN = {978-1-4666-0978-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10012}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.172.33
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]