Článek ve sborníku konference

STRAKA Martin. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 129-136. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA
Název (en):Checker Generator for Comunication Protocols XILINX FPGA
Strany:129-136
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpad07.pdf289 KB2008-04-01 10:19:59
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
hlídací obvod, komunikační protokol, VHDL, FPGA
Anotace
Článek se zabývá návrhem nové metodologie založené na automatizovaném vytváření hlídacích obvodů pro testování správnosti komunikačních protokolů a tvoří první krok a nejnižší vrstvu našich cílů pro vývoj systémů odolných proti poruchám na bázi FPGA. Pro automatizované vytváření hlídacích obvodů je definován formální jazyk pro popis chováni protokolu a navržen nástroj pro generování hlídacího obvodu v jazyce VHDL na základě tohoto popisu. Evaluace nové metodologie je provedena na komunikačním protokolu LocalLink vyvinutý firmou XILINX. V závěru jsou zhodnoceny vlastnosti nově prezentované metodiky a možnosti jejího využití v disertační práci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka},
   title = {Gener{\'{a}}tor hl{\'{i}}dac{\'{i}}ch obvod{\r{u}} pro
	komunika{\v{c}}n{\'{i}} protokoly Xilinx FPGA},
   pages = {129--136},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2007},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8441}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.0.22
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]