Článek ve sborníku konference

HERRMAN Tomáš. Metodika identifikace Testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 67-76. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metodika identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT
Název (en):Methodology for Identification Testable Blocks in Circuit on RT Level
Strany:67-76
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Testovatelný Blok, formální model, testovatelnost, metoda scan, evoluční algoritmus, úroveň RT
Anotace
V článku je prezentován koncept Testovatelného Bloku vyvinutého na formálním modelu obvodu na úrovni RT. Jsou definovány principy jejich identifikace. Dále jsou popsány některé detaily implementace metodiky, uvedeny a shrnuty experimentální výsledky. V závěru je uveden předpokládaný obsah disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tomáš Herrman},
   title = {Metodika identifikace testovatelných bloků v obvodu na
	úrovni RT},
   pages = {67--76},
   booktitle = {Počítačové architektury a diagnostika 2007},
   year = {2007},
   location = {Plzeň, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8453}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.205.101.118
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]