Článek ve sborníku konference

HERRMAN Tomáš. Metodika identifikace Testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 67-76. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metodika identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT
Název (en):Methodology for Identification Testable Blocks in Circuit on RT Level
Strany:67-76
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Testovatelný Blok, formální model, testovatelnost, metoda scan, evoluční algoritmus, úroveň RT
Anotace
V článku je prezentován koncept Testovatelného Bloku vyvinutého na formálním modelu obvodu na úrovni RT. Jsou definovány principy jejich identifikace. Dále jsou popsány některé detaily implementace metodiky, uvedeny a shrnuty experimentální výsledky. V závěru je uveden předpokládaný obsah disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Herrman},
   title = {Metodika identifikace testovateln{\'{y}}ch blok{\r{u}} v
	obvodu na {\'{u}}rovni RT},
   pages = {67--76},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2007},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8453}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.44.168
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]