Článek ve sborníku konference

ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 85-92. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu
Název (en):Low power test scheduling optimization
Strany:85-92
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Číslicový obvod, testování, nízký příkon, optimalizace
Anotace
Příspěvek se zabývá optimalizací testu číslicového obvodu pro nízký příkon během aplikace testu. V příspěvku je prezentován princip metody využívající změn posloupnosti registrů v řetězci scan a změn posloupností testovacích vektorů. Dále je rozebrán stav prací na tématu disertační práce, jsou popsány metody, které byly zatím úspěšně implementovány a jsou prezentovány dílčí dosažené výsledky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav {\v{S}}karvada},
   title = {Optimalizace pl{\'{a}}nov{\'{a}}n{\'{i}} testu vzhledem k
	p{\v{r}}{\'{i}}konu},
   pages = {85--92},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2007},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8455}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.219.248
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]