Článek ve sborníku konference

ČERNOCKÝ Jan, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel, KARAFIÁT Martin, GLEMBEK Ondřej, KOPECKÝ Jiří, SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, GRÉZL František, HUBEIKA Valiantsina a OPARIN Ilya. Search in speech, language identification and speaker recognition in Speech@FIT. In: Proc. 17th International Conference Radioelektronika, 2007. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-214-3390-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Search in speech, language identification and speaker recognition in Speech@FIT
Název (cs):Vyhledávání v řeči, identifikace jazyka a rozpoznávání řečníka ve Speech@FIT
Strany:1-6
Sborník:Proc. 17th International Conference Radioelektronika, 2007
Konference:17th International Conference Radioelektronika, 2007
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-214-3390-8
Vydavatel:Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2007/cernocky_radioelektronika_2007.pdf [PDF]
Klíčová slova
vyhledávání v řeči, identifikace jazyka, rozpoznávání řečníka
Anotace
Článek pojednává o vyhledávání v řeči, identifikaci jazyka a rozpoznávání řečníka ve Speech@FIT.
Abstrakt
This paper describes "search in speech" techniques
developed in the Speech@FIT research group at FIT
BUT in the last couple of years. It concentrates on spoken
term detection (STD) and presents our system for NIST STD
2006 evaluations in detail. It also briefly mentions our systems
for speaker and language recognition.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan {\v{C}}ernock{\'{y}} and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and
	Petr Schwarz and Pavel Mat{\v{e}}jka and Martin
	Karafi{\'{a}}t and Ond{\v{r}}ej Glembek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kopeck{\'{y}} and Igor Sz{\H{o}}ke and Michal Fap{\v{s}}o
	and Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Valiantsina Hubeika and
	Ilya Oparin},
   title = {Search in speech, language identification and speaker
	recognition in Speech@FIT},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proc. 17th International Conference Radioelektronika, 2007},
   year = {2007},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Radioelectronics FEEC BUT},
   ISBN = {978-80-214-3390-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8465}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.134.127
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]