Článek ve sborníku konference

ŠIMEK Václav. Medical Data Compression. In: Počítačové architektury a diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 143-148. ISBN 978-80-7043-605-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Medical Data Compression
Název (cs):Komprese Medicínských Dat
Strany:143-148
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2007
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7043-605-9
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
Medical data, compression, volumetric code block, slice, 3-D transform, coding scheme, DWT, hardware speed-up.
Anotace
Tento článek se zabývá vybranými kompresními postupy, jichž lze efektivně využít pro uložení či zpracování medicínských dat. Ukazuje se, že podklady pro stanovení diagnózy (nejčastěji na základě snímku) jsou stále více k dispozici v digitální podobě. Potřeba manipulace s velkým objemem dat tudíž přináší nutnost komprese. V rámci příspěvku budou vysvětleny postupy, které využívají objemového charakteru medicínských dat a příslušná kódovací schémata. V závěru budou nastíněny možnosti dalšího vývoje a cesty ke zlepšení výsledků kompresních metod včetně rychlosti zpracování.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}imek},
   title = {Medical Data Compression},
   pages = {143--148},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika},
   year = {2007},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-7043-605-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8472}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.159.51.118
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]