Disertace

OHLÍDAL Miloš. Evolutionary Design of Collective Communication Based on Prediction of Conflicts in Interconnection Networks. Brno, 2007.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Collective Communication Based on Prediction of Conflicts in Interconnection Networks
Název (cs):Evoluční návrh kolektivních komunikací založené na predikci konfliktů v propojovacích sítí
Strany:146
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
Klíčová slova
kolektivní komunikace, komunikační plány, evoluční optimalizace, topologie propojovacích sítí, multiprocesor, paralelní zpracování, směrovací algoritmy, přepínací technika store-and-forward, model komunikace, predikce konfliktů
Anotace
Tato práce popisuje aplikaci hybridního evolučního algoritmu na plánování kolektivních komunikací v propojovacích sítí paralelních počítačů. Zamezení zahlcení linek a s tím spojených zpoždění probíhají kolektivní komunikace v synchronních krocích. Minimální počet komunikačních kroků lze odvodit pro libovolnou topologii při využití store-and-forward přepínání minimálního směrování a dané množiny vysílačů a přijímačů. Použitý algoritmus je schopen nejenom znovu objevit optimální plány pro známe symetrické topologie jako např. hyper-kostky, ale je také schopen nalézt plány pro asymetrické a nepravidelné topologie pro obecné many-to-many kolektivní komunikace. Ve většině případů dosahuje počet komunikačních kroků dolní teoreticky odvozené dolní meze pro daný typ kolektivní komunikace. Pokud ne, lze řešení zlepšit použitím neminimálním směrováním. Optimální plány jsou určené pro psaní vysoce výkonných komunikačních rutin pro aplikačně specifické sítě na čipu, případně pro komunikační knihovny obecných propojovacích sítí.
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Milo{\v{s}} Ohl{\'{i}}dal},
   title = {Evolutionary Design of Collective Communication Based on
	Prediction of Conflicts in Interconnection Networks},
   pages = {146},
   year = {2007},
   location = {Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8490}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.61.50
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]