Odborná monografie

MEDUNA Alexander. Elements of Compiler Design. New York: Taylor & Francis Informa plc, 2008. ISBN 978-1-4200-6323-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Elements of Compiler Design
Název (cs):Základy návrhu překladačů
Strany:304
Řada knih:Taylor and Francis
Místo vydání:New York, US
Rok:2008
ISBN:978-1-4200-6323-3
Vydavatel:Taylor & Francis Informa plc
Klíčová slova
překladače
Anotace
Práce podává úvod do kompilátorů. Výzkum je zaměřen na čtyři hlavní oblasti. Nejprve jsou zkoumány podmínky, za nichž lze odstranit vymazávací pravidla z gramatik s rozptýleným kontextem. Druhou studovanou oblastí jsou modifikace gramatik s rozptýleným kontextem. Konkrétně se jedná o gramatiky s rozptýleným kontextem s jinými než bezkontextovými komponentami, derivace limitované na prvních n nonterminálů, nejlevější derivace a konečně derivace, v nichž je v každém derivačním kroku přepsán maximální, respektive minimální počet nonterminálů. Dále práce studuje generátory vět, ve kterých je každá věta obohacena o sekvenci pravidel použitých během její derivace. Jsou diskutovány kanonické a redukované generátory tohoto druhu. Nakonec je uvedeno několik příkladů na použití gramatik s rozptýleným kontextem při popisu a zpracování přirozeného jazyka.Další informace - viz anglická anotace.  
Abstrakt
Práce podává úvod do kompilátorů. Výzkum je zaměřen na čtyři hlavní oblasti. Nejprve jsou zkoumány podmínky, za nichž lze odstranit vymazávací pravidla z gramatik s rozptýleným kontextem. Druhou studovanou oblastí jsou modifikace gramatik s rozptýleným kontextem. Konkrétně se jedná o gramatiky s rozptýleným kontextem s jinými než bezkontextovými komponentami, derivace limitované na prvních n nonterminálů, nejlevější derivace a konečně derivace, v nichž je v každém derivačním kroku přepsán maximální, respektive minimální počet nonterminálů. Dále práce studuje generátory vět, ve kterých je každá věta obohacena o sekvenci pravidel použitých během její derivace. Jsou diskutovány kanonické a redukované generátory tohoto druhu. Nakonec je uvedeno několik příkladů na použití gramatik s rozptýleným kontextem při popisu a zpracování přirozeného jazyka. Další informace - viz anglická anotace.  
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Alexander Meduna},
   title = {Elements of Compiler Design},
   pages = 304,
   series = {Taylor and Francis},
   year = 2008,
   location = {New York, US},
   publisher = {Taylor \& Francis Informa plc},
   ISBN = {978-1-4200-6323-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8538}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https