Článek ve sborníku konference

VACURA Miroslav, SVÁTEK Vojtěch, SMRŽ Pavel a SIMOU Nick. A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies. In: Proceedings of the 6th International Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web. Busan, 2007, s. 135-136.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies
Název (cs):A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies
Strany:135-136
Sborník:Proceedings of the 6th International Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web
Konference:ISWC Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web
Místo vydání:Busan, KR
Rok:2007
Klíčová slova
uncertainty representation, ontologies
Anotace
Příspěvek pojednává o novém přístupu k reprezentaci nejisté informace v ontologiích, který je založen na návrhových vzorech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miroslav Vacura and Vojt{\v{e}}ch Sv{\'{a}}tek and Pavel
	Smr{\v{z}} and Nick Simou},
   title = {A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty
	in Ontologies},
   pages = {135--136},
   booktitle = {Proceedings of the 6th International Workshop on Uncertainty
	Reasoning for the Semantic Web},
   year = {2007},
   location = {Busan, KR},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8556}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.42.146
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]