Článek ve sborníku konference

OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008, s. 10. ISBN 978-80-7204-582-2.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí
Název (en):A Comparison of Czech and Foreign Payment Systems
Strany:10
Sborník:Management, Economics and Business Development in the New European Conditions
Konference:Management, Economics and Business Development in the New European Conditions
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7204-582-2
Vydavatel:Akademické nakladatelství CERM sro.
Klíčová slova
platební systém, platební protokol
Anotace
Cílem tohoto článku je prezentace přehledu platebních systémů používaných v ČR a zahraničí s důrazem na systémy používané v Evropské unii. První část se zabývá legislativou, druhá je věnována platebním systémům v ČR, třetí platebním systémům v zahraničí, jejich charakteristice a použité technologii. Práce se zabývá také bezpečnostními aspekty jednotlivých systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek and Petra
	Ku{\v{c}}erov{\'{a}}},
   title = {Srovn{\'{a}}n{\'{i}} platebn{\'{i}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}} v
	{\v{C}}R a zahrani{\v{c}}{\'{i}}},
   pages = {10},
   booktitle = {Management, Economics and Business Development in the New
	European Conditions},
   year = {2008},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Akademick{\'{e}} nakladatelstv{\'{i}} CERM},
   ISBN = {978-80-7204-582-2},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8622}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.151.24
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]