Odborná monografie

PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3603-9.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů
Název (en):Tools and methods for automatic development of benchmark circuits
Strany:141
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-214-3603-9
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Sady testovacích obvodů, syntetické testovací obvody, evoluční návrh, analýza testovatelnosti, evoluční programování, úroveň meziregistrových přenosů, diagnostika číslicových obvodů, model obvodu, hierarchický test
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem metody vhodné pro automatické vytváření testovacích obvodů s požadovanými diagnostickými vlastnostmi. Navržená metoda, založená na využití evolučního návrhu, představuje nový přístup k vytváření testovacích obvodů. Jejich návrh je v této práci realizován jako optimalizační proces, kde optimalizačním kritériem jsou vlastnosti obvodu z hlediska struktury spojů a diagnostických vlastností. Pro ohodnocení těchto vlastností byly vytvořeny algoritmy, které pracují nad formálním modelem struktury číslicového obvodu zavedeným v této práci. Součástí práce je také poměrně rozsáhlé experimentální ověření, které bylo realizováno pomocí profesionálních nástrojů firmy Mentor Graphics. V současné době neexistuje v oblasti evolučního návrhu obvodů metoda, která by umožňovala realizovat návrh obdobně složitých obvodů s požadovanými diagnostickými vlastnostmi.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Pe{\v{c}}enka},
   title = {Prost{\v{r}}edky a metody pro automatick{\'{e}}
	generov{\'{a}}n{\'{i}} testovac{\'{i}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {141},
   year = {2008},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   edition = {1.},
   ISBN = {978-80-214-3603-9},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8626}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.189.255
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]