Článek ve sborníku konference

BURGET Lukáš, FAPŠO Michal, HUBEIKA Valiantsina, GLEMBEK Ondřej, KARAFIÁT Martin, KOCKMANN Marcel, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. BUT system description: NIST SRE 2008. In: Proc. 2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Workshop. Montreal: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT system description: NIST SRE 2008
Název (cs):Popis systému VUT pro NIST SRE 2008
Strany:1-4
Sborník:Proc. 2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Workshop
Konference:NIST Speaker Recognition Evaluation
Místo vydání:Montreal, CA
Rok:2008
Vydavatel:National Institute of Standards and Technology
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2008/BUT_v2.pdf [PDF]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2008/nist_sre_2008_poster.pdf [PDF]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2008/nist_sre08.ppt [PPT]
Klíčová slova
speaker recognition
Anotace
Článek popisuje systém VUT pro NIST SRE 2008. Primýární systém je fúzí tří systémů: dvou založených na MFCC a faktorové analýze a jednoho využívajícího MLLR a CMLLR matice.
Abstrakt
BUT submitted three systems to NIST SRE 2008 evaluations, only to the short2-short3 condition. The primary system is a fusion of three sub-systems: 2 based on MFCC and factor analysis and one making use of SVM scoring of CMLLR and MLLR matrices of an ASR system. The first contrastive systems differs only in callibration and the second contrastive system is a simplified version of the primary one (no ASR use).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Michal Fap{\v{s}}o and
	Valiantsina Hubeika and Ond{\v{r}}ej Glembek and Martin
	Karafi{\'{a}}t and Marcel Kockmann and Pavel Mat{\v{e}}jka
	and Petr Schwarz and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {BUT system description: NIST SRE 2008},
   pages = {1--4},
   booktitle = {Proc. 2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Workshop},
   year = {2008},
   location = {Montreal, CA},
   publisher = {National Institute of Standards and Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8745}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.110.222
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]