Článek ve sborníku konference

JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling Techniques. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 16-23. ISBN 978-80-8086-092-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling Techniques
Název (cs):The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling Techniques
Strany:16-23
Sborník:Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2008
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2008
ISBN:978-80-8086-092-9
Vydavatel:elfa, s.r.o., TU v Košiciach
Klíčová slova
Object Oriented Petri Nets, DEVS, component framework, meta-level architecture, meta-level protocol
Anotace
Článek se věnuje metaúrovňovému modelování v nástroji  PNtalk/SmallDEVS, který je určený pro vývoj systémů založený na modelech. Popisuje techniky meta-modelování nad formalismy Objektově orientované Petriho sítě a DEVS. Metaúrovňová manipulace s modely je užitečná pro vývoj vyvíjejících se systémů jako i pro návrh automatizovaných testů vyvíjených systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Janou{\v{s}}ek and Radek Ko{\v{c}}{\'{i}}},
   title = {The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling
	Techniques},
   pages = {16--23},
   booktitle = {Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference
	on Computer Science and Engineering},
   year = {2008},
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {elfa, s.r.o., TU Kosice},
   ISBN = {978-80-8086-092-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8750}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.68.137
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]